แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

Home/แผนงานที่ 1/แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

แผนงานที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย

การประชุมพัฒนางานวิจัย

 การประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย

การประชุมพัฒนาหัวข้อวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ Competency and Rural doctors , National License examination,  Transformative Learning  และ Investigator Initiated Projects

National License Examination

  • ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2557
  • ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “National License Examination” ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มกราคม 2558

Competency and Rural doctors

  • ประชุมพัฒนาโครงร่างการวิจัย “Competency and Rural doctors” ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 14 มกราคม 2558

ประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัย

  • ประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
  • ประชุมให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย วันที่ 29 เมษายน 2559 (Full proposal)

ปฐมนิเทศโครงการวิจัย

  • ปฐมนิเทศโครงการวิจัย และประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. วันที่ 30 มิถุนายน 2558
By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 4th, 2016|แผนงานที่ 1|0 Comments

About the Author: