ผลดำเนินการ แผนงานที่ 6

Home/ผลการดำเนินงานปี 2558/ผลดำเนินการ แผนงานที่ 6

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 6

ผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ 6 การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย

การดำเนินงาน

  1. รวบรวมผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่ตีพิมพ์
  2. จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอการประชุมวิชาการในประเทศ
  3. จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติ

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาใน www.tmed.in.th

แนวทางการดำเนินงานต่อไป

Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในด้านผลงานวิจัย และการสร้างเครือข่ายนักวิจัย

 

By | 2016-08-04T15:25:22+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

About the Author: