ผลดำเนินการ แผนงานที่ 7

Home/ผลการดำเนินงานปี 2558/ผลดำเนินการ แผนงานที่ 7

ผลดำเนินการ แผนงานที่ 7

ผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการโครงการ

การดำเนินงาน

  1. การจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.
  2. การจัดประชุมคณะทำงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.

ผลการดำเนินการ

เกิดการจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาจำนวน 2 ครั้ง และคณะทำงานจำนวน 3 ครั้งเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยทั้ง 6 แผนงาน

แนวทางการดำเนินงานต่อไป

  1. จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อวางแผนงาน
  2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ กสพท.อย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาเว็บไซด์โครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาภายใต้ www.tmed.in.th

 

By | 2016-08-04T15:25:30+00:00 สิงหาคม 3rd, 2016|ผลการดำเนินงานปี 2558|0 Comments

About the Author: