แผนงานที่ 3

Home/แผนงานที่ 3

แผนงานที่ 3 การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความร่วมมือของเครือข่ายนักวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่ชมรมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยในอนาคตต่อไป การเชิญชวน และรับสมัครอาจารย์แพทย์, นักวิชาการการศึกษาแต่ละสถาบันมาร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการ และร่วมประชุม / อบรม  ประชุมเชิงปฎิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558             มีผู้สนใจจากหลากหลายสถาบันสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการประมาณ 21 คน และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 35 คน   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ครั้งที่ 9: R2R 9 แห่งการเรียนรู้ 9 สู่นโยบาย วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี รวบรวมเครือข่ายนักวิจัย R2R และจัดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยในงานประชุม R2R in Education: ห้อง Sapphire 203 เวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษา ได้จัดทำแผ่นป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ [...]

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 6th, 2016|แผนงานที่ 3|0 Comments

แผนงานที่ 3 ร่วมประชุม,อบรม

การเชิญชวน และรับสมัครอาจารย์แพทย์, นักวิชาการการศึกษาแต่ละสถาบันมาร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการ และร่วมประชุม / อบรม   ประชุมเชิงปฎิบัติการ: การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558                                มีผู้สนใจจากหลากหลายสถาบันสมัครเข้าร่วมเป็นนักวิจัยร่วมโครงการประมาณ 21 คน และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อการพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 35 คน   ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ครั้งที่ 9: R2R 9 แห่งการเรียนรู้ 9 สู่นโยบาย วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี รวบรวมเครือข่ายนักวิจัย R2R และจัดการประชุมเครือข่ายนักวิจัยในงานประชุม R2R in Education: ห้อง Sapphire 203 เวทีแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษา

By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 สิงหาคม 5th, 2016|แผนงานที่ 3|0 Comments