แผนงานที่ 5 การใช้ประโยชน์งานวิจัย

Home/แผนงานที่ 5/แผนงานที่ 5 การใช้ประโยชน์งานวิจัย

แผนงานที่ 5 การใช้ประโยชน์งานวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการนำผลการวิจัยไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานของ กสพท.

เนื่องจากโครงการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษาอยู่ในช่วงการดำเนินงาน จึงยังไม่ได้มีการดำเนินการ ซึ่งรูปแบบการทำงานจะอยู่ในแนวทางการดำเนินงานต่อไป

แผนการดำเนินงานต่อไป 

  1. จัดประชุม Policy maker, Stakeholders มารับฟังข้อเสนอแนะ และต่อยอดงานวิจัย
  2. นำผลงานไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์
By | 2016-12-08T13:21:04+00:00 กันยายน 20th, 2016|แผนงานที่ 5|0 Comments

About the Author: