แผนงาน

Home/แผนงาน
แผนงาน 2016-12-08T13:21:03+00:00

แผนงาน

แผนงานที่ 1

การพัฒนาผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

แผนงานที่ 1

การพัฒนาผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
คลิ๊ก

แผนงานที่ 2

การพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษา

แผนงานที่ 2

การพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแพทยศาสตรศึกษา
คลิ๊ก

แผนงานที่ 3

การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

แผนงานที่ 3

การสร้างเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
Learn More

แผนงานที่ 4

การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา

แผนงานที่ 4

การส่งเสริมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
Learn More

แผนงานที่ 5

การใช้ประโยชน์งานวิจัย

แผนงานที่ 5

การใช้ประโยชน์งานวิจัย
Learn More

แผนงานที่ 6

การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย

แผนงานที่ 6

การพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย
Learn More

แผนงานที่ 7

การบริหารจัดการโครงการ

แผนงานที่ 7

การบริหารจัดการโครงการ
Learn More